AGATA Publications Produced by the Biblio Module

Export 35 results:
Sort on: Author Title [Type] Year
Filters: Author is Lemasson, A.  [Clear All Filters]
Journal Article
Advancements of γ-ray spectroscopy of isotopically identified fission fragments with AGATA and VAMOS++. Lemasson, A., Dudouet, J., Rejmund, M., Ljungvall, J., Görgen, A., and Korten, W. The European Physical Journal A 59, (2023).
Advancements in software developments. Stezowski, O., Dudouet, J., Goasduff, A., Korichi, A., Aubert, Y., Balogh, M., Baulieu, G., Bazzacco, D., Brambilla, S., Brugnara, D., Dosme, N., Elloumi, S., Gauron, P., Grave, X., Jacob, J., Lafage, V., Lemasson, A., Legay, E., Le Jeannic, P., Ljungvall, J., Matta, A., Molina, R., Philippon, G., Sedlák, M., Taurigna-Quere, M., and Toniolo, N. The European Physical Journal A 59, (2023).
Spectroscopic quadrupole moments in 124Xe. Clément, E., Lemasson, A., Rejmund, M., Jacquot, B., Ralet, D., Michelagnoli, C., Barrientos, D., Bednarczyk, P., Benzoni, G., Boston, A. J., Bracco, A., Cederwall, B., Ciemala, M., Collado, J., Crespi, F., Domingo-Pardo, C., Dudouet, J., Eberth, H. J., de France, G., Gadea, A., González, V., Gottardo, A., Harkness, L., Hess, H., Jungclaus, A., Kaskas, A., Korten, W., Lenzi, S. M., Leoni, S., Ljungvall, J., Menegazzo, R., Mengoni, D., Million, B., Napoli, D. R., Nyberg, J., Podolyák, Z., Pullia, A., B. Arnés, Q., Recchia, F., Redon, N., Reiter, P., D.Salsac, M., Sanchis, E., Şenyiğit, M., Siciliano, M., Sohler, D., Stezowski, O., Theisen, C., and Dobon, J. J. Valient. Physical Review C 107, (2023).
Evidence of Partial Seniority Conservation in the πg9/2 Shell for the N = 50 Isotones. Pérez-Vidal, R. M., Gadea, A., Domingo-Pardo, C., Gargano, A., Valiente-Dobon, J. J., Clément, E., Lemasson, A., Coraggio, L., Siciliano, M., Szilner, S., Bast, M., Braunroth, T., Collado, J., Corina, A., Dewald, A., Doncel, M., Dudouet, J., de France, G., Fransen, C., González, V., Huyuk, T., Jacquot, B., John, P. R., Jungclaus, A., Kim, Y. H., Korichi, A., Labiche, M., Lenzi, S., Li, H., Ljungvall, J., Lopez-Martens, A., Mengoni, D., Michelagnoli, C., Müller-Gatermann, C., Napoli, D. R., Navin, A., Quintana, B., Ramos, D., Rejmund, M., Sanchis, E., Simpson, J., Stezowski, O., Wilmsen, D., Zielińska, M., Boston, A. J., Barrientos, D., Bednarczyk, P., Benzoni, G., Birkenbach, B., Boston, H. C., Bracco, A., Cederwall, B., Cullen, D. M., Didierjean, F., Eberth, J., Gottardo, A., Goupil, J., Harkness-Brennan, L. J., Hess, H., Judson, D. S., Kaskas, A., Korten, W., Leoni, S., Menegazzo, R., Million, B., Nyberg, J., Podolyák, Z., Pullia, A., Ralet, D., Recchia, F., Reiter, P., Rezynkina, K., Salsac, M. D., Şenyiğit, M., Sohler, D., Theisen, C., and Verney, D. Physical Review Letters 129, (2022).
Evidence for spherical-oblate shape coexistence in 87Tc. Liu, X., Cederwall, B., Qi, C., Wyss, R. A., Aktas, Ö., Ertoprak, A., Zhang, W., Clément, E., de France, G., Ralet, D., Gadea, A., Goasduff, A., Jaworski, G., Kuti, I., Nyakó, B. M., Nyberg, J., Palacz, M., Wadsworth, R., Valiente-Dobón, J. J., Al-Azri, H., A. Nyberg, A., Bäck, T., de Angelis, G., Doncel, M., Dudouet, J., Gottardo, A., Jurado, M., Ljungvall, J., Mengoni, D., Napoli, D. R., Petrache, C. M., Sohler, D., Timár, J., Barrientos, D., Bednarczyk, P., Benzoni, G., Birkenbach, B., Boston, A. J., Boston, H. C., Burrows, I., Charles, L., Ciemala, M., Crespi, F. C. L., Cullen, D. M., Désesquelles, P., Domingo-Pardo, C., Eberth, J., Erduran, N., Ertürk, S., González, V., Goupil, J., Hess, H., Huyuk, T., Jungclaus, A., Korten, W., Lemasson, A., Leoni, S., Maj, A., Menegazzo, R., Million, B., Pérez-Vidal, R. M., Podolyák, Z., Pullia, A., Recchia, F., Reiter, P., Saillant, F., Salsac, M. D., Sanchis, E., Simpson, J., Stezowski, O., Theisen, C., and Zielińska, M. Physical Review C 106, 034304 (2022).
Structure of 83As, 85As, and 87As: From semimagicity to γ softness. Rezynkina, K., Dao, D. D., Duchêne, G., Dudouet, J., Nowacki, F., Clément, E., Lemasson, A., Andreoiu, C., Astier, A., de Angelis, G., de France, G., Delafosse, C., Deloncle, I., Didierjean, F., Dombradi, Z., Ducoin, C., Gadea, A., Gottardo, A., Guinet, D., Jacquot, B., Jones, P., Konstantinopoulos, T., Kuti, I., Korichi, A., Lenzi, S. M., Li, G., Le Blanc, F., Lizarazo, C., Lozeva, R., Maquart, G., Million, B., Michelagnoli, C., Napoli, D. R., Navin, A., Pérez-Vidal, R. M., Petrache, C. M., Pietralla, N., Ralet, D., Ramdhane, M., Rejmund, M., Stezowski, O., Schmitt, C., Sohler, D., and Verney, D. Physical Review C 106, (2022).
New narrow resonances observed in the unbound nucleus 15F. Girard-Alcindor, V., Mercenne, A., Stefan, I., F. Santos, deOliveira, Michel, N., Płoszajczak, M., Assié, M., Lemasson, A., Clément, E., Flavigny, F., Matta, A., Ramos, D., Rejmund, M., Dudouet, J., Ackermann, D., Adsley, P., Assunção, M., Bastin, B., Beaumel, D., Benzoni, G., Borcea, R., Boston, A. J., Brugnara, D., Cáceres, L., Cederwall, B., Čeliković, I., Chudoba, V., Ciemala, M., Collado, J., Crespi, F. C. L., D'Agata, G., de France, G., Delaunay, F., Diget, C., Domingo-Pardo, C., Eberth, J., Fougères, C., Franchoo, S., Galtarossa, F., Georgiadou, A., Gibelin, J., Giraud, S., González, V., Goyal, N., Gottardo, A., Goupil, J., Grévy, S., Guimaraes, V., Hammache, F., Harkness-Brennan, L. J., Hess, H., Jovančević, N., Oliver, D. S. Judson, Kamalou, O., Kamenyero, A., Kiener, J., Korten, W., Koyama, S., Labiche, M., Lalanne, L., Lapoux, V., Leblond, S., Lefevre, A., Lenain, C., Leoni, S., Li, H., Lopez-Martens, A., Maj, A., Matea, I., Menegazzo, R., Mengoni, D., Meyer, A., Million, B., Monteagudo, B., Morfouace, P., Mrazek, J., Niikura, M., Piot, J., Podolyák, Z., Portail, C., Pullia, A., Quintana, B., Recchia, F., Reiter, P., Rezynkina, K., Roger, T., Rojo, J. S., Rotaru, F., Salsac, M. D., Benítez, A. M. Sánche, Sanchis, E., Şenyiğit, M., De Séréville, N., Siciliano, M., Simpson, J., Sohler, D., Sorlin, O., Stanoiu, M., Stodel, C., Suzuki, D., Theisen, C., Thisse, D., C.Thomas, J., Ujić, P., Valiente-Dobón, J. J., and Zielińska, M. Physical Review C 105, (2022).
Reinterpretation of excited states in 212Po: Shell-model multiplets rather than α-cluster states. Fernández, A., Jungclaus, A., Golubev, P., Rudolph, D., Sarmiento, L. G., Gargano, A., Naïdja, H., Astier, A., Dupont, E., Gadea, A., Nácher, E., Perea, A., Wimmer, K., Clément, E., Frémont, G., Goupil, J., Houarner, C., Jacquot, B., Korichi, A., Lemasson, A., Li, H. J., Ljungvall, J., Ménager, L., Pérez-Vidal, R. M., Petrache, C. M., Ralet, D., Ropert, J. A., Saillant, F., Såmark-Roth, A., Simpson, G. S., Spitaels, C., Zielińska, M., Ansari, S., Dudouet, J., Illana, A., Jurado, M., Kocheva, D., Lalović, N., Lorenz, C., Quintana, B., Rainovski, G., Redon, N., Tocabens, G., Barrientos, D., Benzoni, G., Birkenbach, B., Boston, A. J., Boston, H. C., Bracco, A., Ciemala, M., Collado, J., Cullen, D. M., Domingo-Pardo, C., Eberth, J., González, V., Harkness-Brennan, L. J., Hess, H., Judson, D. S., Korten, W., Leoni, S., Maj, A., Menegazzo, R., Mengoni, D., Michelagnoli, C., Million, B., Napoli, D. R., Nyberg, J., Podolyák, Z., Pullia, A., Reiter, P., Sanchis, E., Stezowski, O., Theisen, C., and Valiente-Dobón, J. J. Physical Review C 104, 054316 (2021).
The MUGAST-AGATA-VAMOS campaign: Set-up and performances. Assié, M., Clément, E., Lemasson, A., Ramos, D., Raggio, A., Zanon, I., Galtarossa, F., Lenain, C., Casal, J., Flavigny, F., Matta, A., Mengoni, D., Beaumel, D., Blumenfeld, Y., Borcea, R., Brugnara, D., Catford, W., de Oliveira, F., Delaunay, F., De Séréville, N., Didierjean, F., Diget, C. A., Dudouet, J., Fernandez-Dominguez, B., Fougères, C., Frémont, G., Girard-Alcindor, V., Giret, A., Goasduff, A., Gottardo, A., Goupil, J., Hammache, F., John, P. R., Korichi, A., Lalanne, L., Leblond, S., Lefevre, A., Legruel, F., Ménager, L., Million, B., Nicolle, C., Noury, F., Rauly, E., Rezynkina, K., Rindel, E., Rojo, J. S., Siciliano, M., Stanoiu, M., Stefan, I., and Vatrinet, L. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 1014, 165743 (2021).
Complete set of bound negative-parity states in the neutron-rich nucleus 18N. Ziliani, S., Ciemała, M., Crespi, F. C. L., Leoni, S., Fornal, B., Suzuki, T., Otsuka, T., Maj, A., Bednarczyk, P., Benzoni, G., Bracco, A., Boiano, C., Bottoni, S., Brambilla, S., Bast, M., Beckers, M., Braunroth, T., Camera, F., Cieplicka-Oryńczak, N., Clément, E., Coelli, S., Dorvaux, O., Ertürk, S., de France, G., Fransen, C., Goldkuhle, A., Grębosz, J., Harakeh, M. N., Iskra, Ł. W., Jacquot, B., Karpov, A., Kicińska-Habior, M., Kim, Y., Kmiecik, M., Lemasson, A., Lenzi, S. M., Lewitowicz, M., Li, H., Matea, I., Mazurek, K., Michelagnoli, C., Matejska-Minda, M., Million, B., Müller-Gatermann, C., Nanal, V., Napiorkowski, P., Napoli, D. R., Palit, R., Rejmund, M., Schmitt, C., Stanoiu, M., Stefan, I., Vardaci, E., Wasilewska, B., Wieland, O., Zieblinski, M., and Zielińska, M. Physical Review C 104, L041301 (2021).
Lifetime measurements in the even-even 102-108Cd isotopes. Siciliano, M., Valiente-Dobón, J. J., Goasduff, A., Rodríguez, T. R., Bazzacco, D., Benzoni, G., Braunroth, T., Cieplicka-Oryńczak, N., Clément, E., Crespi, F. C. L., de France, G., Doncel, M., Ertürk, S., Fransen, C., Gadea, A., Georgiev, G., Goldkuhle, A., Jakobsson, U., Jaworski, G., John, P. R., Kuti, I., Lemasson, A., Li, H., Lopez-Martens, A., Marchi, T., Mengoni, D., Michelagnoli, C., Mijatović, T., Müller-Gatermann, C., Napoli, D. R., Nyberg, J., Palacz, M., Pérez-Vidal, R. M., Sayği, B., Sohler, D., Szilner, S., and Testov, D. Physical Review C 104, (2021).
Evidence for enhanced neutron-proton correlations from the level structure of the N=Z+1 nucleus 8743Tc44. Liu, X., Cederwall, B., Qi, C., Wyss, R. A., Aktas, Ö., Ertoprak, A., Zhang, W., Clément, E., de France, G., Ralet, D., Gadea, A., Goasduff, A., Jaworski, G., Kuti, I., Nyakó, B. M., Nyberg, J., Palacz, M., Wadsworth, R., Valiente-Dobón, J. J., Al-Azri, H., A. Nyberg, A., Bäck, T., de Angelis, G., Doncel, M., Dudouet, J., Gottardo, A., Jurado, M., Ljungvall, J., Mengoni, D., Napoli, D. R., Petrache, C. M., Sohler, D., Timár, J., Barrientos, D., Bednarczyk, P., Benzoni, G., Birkenbach, B., Boston, A. J., Boston, H. C., Burrows, I., Charles, L., Ciemala, M., Crespi, F. C. L., Cullen, D. M., Désesquelles, P., Domingo-Pardo, C., Eberth, J., Erduran, N., Ertürk, S., González, V., Goupil, J., Hess, H., Huyuk, T., Jungclaus, A., Korten, W., Lemasson, A., Leoni, S., Maj, A., Menegazzo, R., Million, B., Pérez-Vidal, R. M., Podolyák, Z., Pullia, A., Recchia, F., Reiter, P., Saillant, F., Salsac, M. D., Sanchis, E., Simpson, J., Stezowski, O., Theisen, C., and Zielińska, M. Physical Review C 104, L021302 (2021).
Accessing tens-to-hundreds femtoseconds nuclear state lifetimes with low-energy binary heavy-ion reactions. Ciemała, M., Ziliani, S., Crespi, F. C. L., Leoni, S., Fornal, B., Maj, A., Bednarczyk, P., Benzoni, G., Bracco, A., Boiano, C., Bottoni, S., Brambilla, S., Bast, M., Beckers, M., Braunroth, T., Camera, F., Cieplicka-Oryńczak, N., Clément, E., Coelli, S., Dorvaux, O., Ertürk, S., de France, G., Fransen, C., Goldkuhle, A., Grębosz, J., Harakeh, M. N., Iskra, Ł. W., Jacquot, B., Karpov, A., Kicińska-Habior, M., Kim, Y. - H., Kmiecik, M., Lemasson, A., Lenzi, S. M., Lewitowicz, M., Li, H., Matea, I., Mazurek, K., Michelagnoli, C., Matejska-Minda, M., Million, B., Müller-Gatermann, C., Nanal, V., Napiorkowski, P., Napoli, D. R., Palit, R., Rejmund, M., Schmitt, C., Stanoiu, M., Stefan, I., Vardaci, E., Wasilewska, B., Wieland, O., Zieblinski, M., and Zielińska, M. The European Physical Journal A 57, 156 (2021).
Lifetime measurements of excited states in neutron-rich 53Ti: Benchmarking effective shell-model interactions. Goldkuhle, A., Blazhev, A., Fransen, C., Dewald, A., Beckers, M., Birkenbach, B., Braunroth, T., Clément, E., Dudouet, J., Eberth, J., Hess, H., Jacquot, B., Jolie, J., Kim, Y. - H., Lemasson, A., Lenzi, S. M., Li, H. J., Litzinger, J., Michelagnoli, C., Müller-Gatermann, C., Nara Singh, B. S., Perez-Vidal, R. M., Ralet, D., Reiter, P., Vogt, A., Warr, N., and Zell, K. O. Physical Review C 102, 054334 (2020).
High-spin states above the isomers in neutron-rich iodine nuclei near N=82. Banik, R., Bhattacharyya, S., Rejmund, M., Lemasson, A., Biswas, S., Navin, A., Kim, Y. H., Michelagnoli, C., Stefan, I., Bednarczyk, P., Bhattacharya, S., Clément, E., Crawford, H. L., de France, G., Fallon, P., Frémont, G., Goupil, J., Jacquot, B., Li, H. J., Ljungvall, J., Maj, A., Ménager, L., Morel, V., Mukherjee, G., Palit, R., Perez-Vidal, R. M., Ropert, J., and Schmitt, C. Physical Review C 102, 044329 (2020).
Prompt-delayed γ-ray spectroscopy of neutron-rich 119,121In isotopes. Biswas, S., Lemasson, A., Rejmund, M., Navin, A., Kim, Y. H., Michelagnoli, C., Stefan, I., Banik, R., Bednarczyk, P., Bhattacharya, S., Bhattacharyya, S., Clément, E., Crawford, H. L., de France, G., Fallon, P., Frémont, G., Goupil, J., Jacquot, B., Li, H. J., Ljungvall, J., Maj, A., Ménager, L., Morel, V., Palit, R., Perez-Vidal, R. M., and Ropert, J. Physical Review C 102, 014326 (2020).
Pairing-quadrupole interplay in the neutron-deficient tin nuclei: First lifetime measurements of low-lying states in 106,108Sn. Siciliano, M., Valiente-Dobón, J. J., Goasduff, A., Nowacki, F., Zuker, A. P., Bazzacco, D., Lopez-Martens, A., Clément, E., Benzoni, G., Braunroth, T., Crespi, F. C. L., Cieplicka-Oryńczak, N., Doncel, M., Ertürk, S., de France, G., Fransen, C., Gadea, A., Georgiev, G., Goldkuhle, A., Jakobsson, U., Jaworski, G., John, P. R., Kuti, I., Lemasson, A., Marchi, T., Mengoni, D., Michelagnoli, C., Mijatović, T., Müller-Gatermann, C., Napoli, D. R., Nyberg, J., Palacz, M., Perez-Vidal, R. M., Sayği, B., Sohler, D., Szilner, S., Testov, D., Zielińska, M., Barrientos, D., Birkenbach, B., Boston, H. C., Boston, A. J., Cederwall, B., Collado, J., Cullen, D. M., Désesquelles, P., Domingo-Pardo, C., Dudouet, J., Eberth, J., Egea-Canet, F. J., González, V., Harkness-Brennan, L. J., Hess, H., Judson, D. S., Jungclaus, A., Korten, W., Labiche, M., Lefevre, A., Leoni, S., Li, H., Maj, A., Menegazzo, R., Million, B., Pullia, A., Recchia, F., Reiter, P., Salsac, M. D., Sanchis, E., Stezowski, O., and Theisen, C. Physics Letters B 806, 135474 (2020).
Testing ab initio nuclear structure in neutron-rich nuclei: Lifetime measurements of second 2+ state in 16O and 20O. Ciemała, M., Ziliani, S., Crespi, F. C. L., Leoni, S., Fornal, B., Maj, A., Bednarczyk, P., Benzoni, G., Bracco, A., Boiano, C., Bottoni, S., Brambilla, S., Bast, M., Beckers, M., Braunroth, T., Camera, F., Cieplicka-Oryńczak, N., Clément, E., Coelli, S., Dorvaux, O., Ertürk, S., de France, G., Fransen, C., Goldkuhle, A., Grębosz, J., Harakeh, M. N., Iskra, Ł. W., Jacquot, B., Karpov, A., Kicińska-Habior, M., Kim, Y., Kmiecik, M., Lemasson, A., Lenzi, S. M., Lewitowicz, M., Li, H., Matea, I., Mazurek, K., Michelagnoli, C., Matejska-Minda, M., Million, B., Müller-Gatermann, C., Nanal, V., Napiorkowski, P., Napoli, D. R., Palit, R., Rejmund, M., Schmitt, C., Stanoiu, M., Stefan, I., Vardaci, E., Wasilewska, B., Wieland, O., Zieblinski, M., Zielińska, M., Ataç, A., Barrientos, D., Birkenbach, B., Boston, A. J., Cederwall, B., Charles, L., Collado, J., Cullen, D. M., Désesquelles, P., Domingo-Pardo, C., Dudouet, J., Eberth, J., González, V., Goupil, J., Harkness-Brennan, L. J., Hess, H., Judson, D. S., Jungclaus, A., Korten, W., Labiche, M., Lefevre, A., Menegazzo, R., Mengoni, D., Nyberg, J., Perez-Vidal, R. M., Podolyák, Z., Pullia, A., Recchia, F., Reiter, P., Saillant, F., Salsac, M. D., Sanchis, E., Stezowski, O., Theisen, C., Valiente-Dobón, J. J., Holt, J. D., Menéndez, J., Schwenk, A., and Simonis, J. Physical Review C 101, 021303(R) (2020).
Isospin Properties of Nuclear Pair Correlations from the Level Structure of the Self-Conjugate Nucleus 88Ru. Cederwall, B., Liu, X., Aktas, Ö., Ertoprak, A., Zhang, W., Qi, C., Clément, E., de France, G., Ralet, D., Gadea, A., Goasduff, A., Jaworski, G., Kuti, I., Nyakó, B. M., Nyberg, J., Palacz, M., Wadsworth, R., Valiente-Dobón, J. J., Al-Azri, H., A. Nyberg, A., Bäck, T., de Angelis, G., Doncel, M., Dudouet, J., Gottardo, A., Jurado, M., Ljungvall, J., Mengoni, D., Napoli, D. R., Petrache, C. M., Sohler, D., Timár, J., Barrientos, D., Bednarczyk, P., Benzoni, G., Birkenbach, B., Boston, A. J., Boston, H. C., Burrows, I., Charles, L., Ciemala, M., Crespi, F. C. L., Cullen, D. M., Désesquelles, P., Domingo-Pardo, C., Eberth, J., Erduran, N., Ertürk, S., González, V., Goupil, J., Hess, H., Huyuk, T., Jungclaus, A., Korten, W., Lemasson, A., Leoni, S., Maj, A., Menegazzo, R., Million, B., Perez-Vidal, R. M., Podolyák, Z., Pullia, A., Recchia, F., Reiter, P., Saillant, F., Salsac, M. D., Sanchis, E., Simpson, J., Stezowski, O., Theisen, C., and Zielińska, M. Physical Review Letters 124, 062501 (2020).
Lifetime measurements in 52,54Ti to study shell evolution toward N=32. Goldkuhle, A., Fransen, C., Blazhev, A., Beckers, M., Birkenbach, B., Braunroth, T., Clément, E., Dewald, A., Dudouet, J., Eberth, J., Hess, H., Jacquot, B., Jolie, J., Kim, Y. - H., Lemasson, A., Lenzi, S. M., Li, H. J., Litzinger, J., Michelagnoli, C., Müller-Gatermann, C., Nara Singh, B. S., Perez-Vidal, R. M., Ralet, D., Reiter, P., Vogt, A., Warr, N., Zell, K. O., Ataç, A., Barrientos, D., Barthe-Dejean, C., Benzoni, G., Boston, A. J., Boston, H. C., Bourgault, P., Burrows, I., Cacitti, J., Cederwall, B., Ciemala, M., Cullen, D. M., de France, G., Domingo-Pardo, C., Foucher, J. - L., Frémont, G., Gadea, A., Gangnant, P., González, V., Goupil, J., Henrich, C., Houarner, C., Jean, M., Judson, D. S., Korichi, A., Korten, W., Labiche, M., Lefevre, A., Legeard, L., Legruel, F., Leoni, S., Ljungvall, J., Maj, A., Maugeais, C., Ménager, L., Ménard, N., Menegazzo, R., Mengoni, D., Million, B., Munoz, H., Napoli, D. R., Navin, A., Nyberg, J., Ozille, M., Podolyák, Z., Pullia, A., Raine, B., Recchia, F., Ropert, J., Saillant, F., Salsac, M. D., Sanchis, E., Schmitt, C., Simpson, J., Spitaels, C., Stezowski, O., Theisen, C., Toulemonde, M., Tripon, M., Valiente-Dobón, J. J., Voltolini, G., Zielińska, M., and the AGATA Collaboration. Physical Review C 100, 054317 (2019).
Excitations of the magic N=50 neutron-core revealed in 81Ga. Dudouet, J., Lemasson, A., Maquart, G., Nowacki, F., Verney, D., Rejmund, M., Duchêne, G., Stezowski, O., Clément, E., Michelagnoli, C., Korichi, A., Andreoiu, C., Astier, A., de Angelis, G., de France, G., Delafosse, C., Deloncle, I., Didierjean, F., Dombradi, Z., Ducoin, C., Gadea, A., Gottardo, A., Guinet, D., Jacquot, B., Jones, P., Konstantinopoulos, T., Kuti, I., Le Blanc, F., Lenzi, S. M., Li, G., Lozeva, R., Million, B., Napoli, D. R., Navin, A., Perez-Vidal, R. M., Petrache, C. M., Ralet, D., Ramdhane, M., Redon, N., Schmitt, C., and Sohler, D. Physical Review C 100, 011301(R) (2019).
Evidence of octupole-phonons at high spin in 207Pb. Ralet, D., Clément, E., Georgiev, G., Stuchbery, A. E., Rejmund, M., Van Isacker, P., de France, G., Lemasson, A., Ljungvall, J., Michelagnoli, C., Navin, A., Balabanski, D. L., Atanasova, L., Blazhev, A., Bocchi, G., Carroll, R., Dudouet, J., Dupont, E., Fornal, B., Franchoo, S., Fransen, C., Müller-Gatermann, C., Goasduff, A., Gadea, A., John, P. R., Kocheva, D., Konstantinopoulos, T., Korichi, A., Kusoglu, A., Lenzi, S. M., Leoni, S., Lozeva, R., Maj, A., Perez-Vidal, R. M., Pietralla, N., Shand, C., Stezowski, O., Wilmsen, D., Yordanov, D., Barrientos, D., Bednarczyk, P., Birkenbach, B., Boston, A. J., Boston, H. C., Burrows, I., Cederwall, B., Ciemala, M., Collado, J., Crespi, F., Cullen, D., Eberth, H. J., Goupil, J., Harkness, L., Hess, H., Jungclaus, A., Korten, W., Labiche, M., Menegazzo, R., Mengoni, D., Million, B., Nyberg, J., Podolyák, Z., Pullia, A., Quintana Arnés, B., Recchia, F., Reiter, P., Saillant, F., Salsac, M. D., Sanchis, E., Theisen, C., Valiente-Dobón, J. J., and Wieland, O. Physics Letters B 797, 134797 (2019).
Effects of one valence proton on seniority and angular momentum of neutrons in neutron-rich 122-13151Sb isotopes. Biswas, S., Lemasson, A., Rejmund, M., Navin, A., Kim, Y. H., Michelagnoli, C., Stefan, I., Banik, R., Bednarczyk, P., Bhattacharya, S., Bhattacharyya, S., Clément, E., Crawford, H. L., de France, G., Fallon, P., Frémont, G., Goupil, J., Jacquot, B., Li, H. J., Ljungvall, J., Maj, A., Ménager, L., Morel, V., Palit, R., Perez-Vidal, R. M., Ropert, J., Barrientos, D., Benzoni, G., Birkenbach, B., Boston, A. J., Boston, H. C., Cederwall, B., Collado, J., Cullen, D. M., Désesquelles, P., Domingo-Pardo, C., Dudouet, J., Eberth, J., González, V., Harkness-Brennan, L. J., Hess, H., Jungclaus, A., Korten, W., Labiche, M., Lefevre, A., Menegazzo, R., Mengoni, D., Million, B., Napoli, D. R., Pullia, A., Quintana, B., Ralet, D., Recchia, F., Reiter, P., Saillant, F., Salsac, M. D., Sanchis, E., Stezowski, O., Theisen, C., Valiente-Dobón, J. J., and Zielińska, M. Physical Review C 99, 064302 (2019).
Pseudospin Symmetry and Microscopic Origin of Shape Coexistence in the 78Ni Region: A Hint from Lifetime Measurements. Delafosse, C., Verney, D., Marević, P., Gottardo, A., Michelagnoli, C., Lemasson, A., Goasduff, A., Ljungvall, J., Clément, E., Korichi, A., de Angelis, G., Andreoiu, C., Babo, M., Boso, A., Didierjean, F., Dudouet, J., Franchoo, S., Gadea, A., Georgiev, G., Ibrahim, F., Jacquot, B., Konstantinopoulos, T., Lenzi, S. M., Maquart, G., Matea, I., Mengoni, D., Napoli, D. R., Nikšić, T., Olivier, L., Pérez-Vidal, R. M., Portail, C., Recchia, F., Redon, N., Siciliano, M., Stefan, I., Stezowski, O., Vretenar, D., Zielińska, M., Barrientos, D., Benzoni, G., Birkenbach, B., Boston, A. J., Boston, H. C., Cederwall, B., Charles, L., Ciemala, M., Collado, J., Cullen, D. M., Désesquelles, P., de France, G., Domingo-Pardo, C., Eberth, J., González, V., Harkness-Brennan, L. J., Hess, H., Judson, D. S., Jungclaus, A., Korten, W., Lefevre, A., Legruel, F., Menegazzo, R., Million, B., Nyberg, J., Quintana, B., Ralet, D., Reiter, P., Saillant, F., Sanchis, E., Theisen, C., and Valiente-Dobon, J. J. Physical Review Letters 121, 192502 (2018).
Prompt-delayed gamma-ray spectroscopy with AGATA, EXOGAM and VAMOS++. Kim, Y. H., Lemasson, A., Rejmund, M., Navin, A., Biswas, S., Michelagnoli, C., Stefan, I., Banik, R., Bednarczyk, P., Bhattacharya, S., Bhattacharyya, S., Clément, E., Crawford, H. L., de France, G., Fallon, P., Goupil, J., Jacquot, B., Li, H. J., Ljungvall, J., Macchiavelli, A. O., Maj, A., Ménager, L., Morel, V., Palit, R., Pérez-Vidal, R. M., Ropert, J., and Schmitt, C. The European Physical Journal A 53, 162 (2017).
Conceptual design of the AGATA 1π array at GANIL. Clément, E., Michelagnoli, C., de France, G., Li, H. J., Lemasson, A., C. Dejean, B., Beuzard, M., Bougault, P., Cacitti, J., Foucher, J. - L., Frémont, G., Gangnant, P., Goupil, J., Houarner, C., Jean, M., Lefevre, A., Legeard, L., Legruel, F., Maugeais, C., Ménager, L., Ménard, N., Munoz, H., Ozille, M., Raine, B., Ropert, J. A., Saillant, F., Spitaels, C., Tripon, M., Vallerand, P., Voltolini, G., Korten, W., Salsac, M. - D., Theisen, C., Zielińska, M., Joannem, T., Karolak, M., Kebbiri, M., Lotode, A., Touzery, R., Walter, C., Korichi, A., Ljungvall, J., Lopez-Martens, A., Ralet, D., Dosme, N., Grave, X., Karkour, N., Lafay, X., Legay, E., Kojouharov, I., Domingo-Pardo, C., Gadea, A., Pérez-Vidal, R. M., Civera, J. V., Birkenbach, B., Eberth, J., Hess, H., Lewandowski, L., Reiter, P., Nannini, A., de Angelis, G., Jaworski, G., John, P. R., Napoli, D. R., Valiente-Dobón, J. J., Barrientos, D., Bortolato, D., Benzoni, G., Bracco, A., Brambilla, S., Camera, F., Crespi, F. C. L., Leoni, S., Million, B., Pullia, A., Wieland, O., Bazzacco, D., Lenzi, S. M., Lunardi, S., Menegazzo, R., Mengoni, D., Recchia, F., Bellato, M., Isocrate, R., Canet, F. J. Egea, Didierjean, F., Duchêne, G., Baumann, R., Brucker, M., Dangelser, E., Filliger, M., Friedmann, H., Gaudiot, G., Grapton, J. - N., Kocher, H., Mathieu, C., Sigward, M. - H., Thomas, D., Veeramootoo, S., Dudouet, J., Stezowski, O., Aufranc, C., Aubert, Y., Labiche, M., Simpson, J., Burrows, I., Coleman-Smith, P. J., Grant, A., Lazarus, I. H., Morrall, P. S., Pucknell, V. F. E., Boston, A., Judson, D. S., Lalović, N., Nyberg, J., Collado, J., González, V., Kuti, I., Nyakó, B. M., Maj, A., and Rudigier, M. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 855, 1 (2017).
9636Kr60 - Low-Z Boundary of the Island of Deformation at N=60. Dudouet, J., Lemasson, A., Duchêne, G., Rejmund, M., Clément, E., Michelagnoli, C., Didierjean, F., Korichi, A., Maquart, G., Stezowski, O., Lizarazo, C., Pérez-Vidal, R. M., Andreoiu, C., de Angelis, G., Astier, A., Delafosse, C., Deloncle, I., Dombradi, Z., de France, G., Gadea, A., Gottardo, A., Jacquot, B., Jones, P., Konstantinopoulos, T., Kuti, I., Le Blanc, F., Lenzi, S. M., Li, G., Lozeva, R., Million, B., Napoli, D. R., Navin, A., Petrache, C. M., Pietralla, N., Ralet, D., Ramdhane, M., Redon, N., Schmitt, C., Sohler, D., Verney, D., Barrientos, D., Birkenbach, B., Burrows, I., Charles, L., Collado, J., Cullen, D. M., Désesquelles, P., C. Pardo, D., González, V., Harkness-Brennan, L., Hess, H., Judson, D. S., Karolak, M., Korten, W., Labiche, M., Ljungvall, J., Menegazzo, R., Mengoni, D., Pullia, A., Recchia, F., Reiter, P., Salsac, M. D., Sanchis, E., Theisen, C., Valiente-Dobon, J. J., and Zielińska, M. Physical Review Letters 118, (2017).
Measurement of lifetimes in 62,64Fe, 61,63Co, and 59Mn. Klintefjord, M., Ljungvall, J., Görgen, A., Lenzi, S. M., Garrote, F. L. Bello, Blazhev, A., Clément, E., de France, G., Delaroche, J. - P., Désesquelles, P., Dewald, A., Doherty, D. T., Fransen, C., Gengelbach, A., Georgiev, G., Girod, M., Goasduff, A., Gottardo, A., Hadyńska-Klęk, K., Jacquot, B., Konstantinopoulos, T., Korichi, A., Lemasson, A., Libert, J., Lopez-Martens, A., Michelagnoli, C., Navin, A., Nyberg, J., Pérez-Vidal, R. M., Roccia, S., Sahin, E., Stefan, I., Stuchbery, A. E., Zielińska, M., Barrientos, D., Birkenbach, B., Boston, A., Charles, L., Ciemala, M., Dudouet, J., Eberth, J., Gadea, A., González, V., Harkness-Brennan, L., Hess, H., Jungclaus, A., Korten, W., Menegazzo, R., Mengoni, D., Million, B., Pullia, A., Ralet, D., Recchia, F., Reiter, P., Salsac, M. D., Sanchis, E., Stezowski, O., Theisen, C., and Valiente Dobón, J. J. Physical Review C 95, 024312 (2017).
Conference Proceedings
Spectroscopy of Neutron-rich Nitrogen Isotopes with AGATA+PARIS+VAMOS. Ziliani, S., Ciemała, M., Crespi, F. C. L., Leoni, S., Fornal, B., Maj, A., Bednarczyk, P., Benzoni, G., Bracco, A., Boiano, C., Bottoni, S., Brambilla, S., Bast, M., Beckers, M., Braunroth, T., Camera, F., Cieplicka-Oryńczak, N., Clément, E., Coelli, S., Dorvaux, O., Ertürk, S., de France, G., Fransen, C., Goldkuhle, A., Grębosz, J., Harakeh, M. N., Iskra, Ł. W., Jacquot, B., Karpov, A., Kicińska-Habior, M., Kim, Y., Kmiecik, M., Lemasson, A., Lenzi, S. M., Lewitowicz, M., Li, H., Matea, I., Mazurek, K., Michelagnoli, C., Matejska-Minda, M., Million, B., Müller-Gatermann, C., Nanal, V., Napiorkowski, P., Napoli, D. R., Palit, R., Rejmund, M., Schmitt, C., Stanoiu, M., Stefan, I., Vardaci, E., Wasilewska, B., Wieland, O., Zieblinski, M., and Zielińska, M. Acta Physica Polonica B 51, 709 (2020).
Short-range Lifetime Measurements for Deep-inelastic Reaction Products: the 19O Test Case. Ciemała, M., Ziliani, S., Crespi, F., Leoni, S., Fornal, B., Maj, A., Bednarczyk, P., Benzoni, G., Bracco, A., Boiano, C., Bottoni, S., Brambilla, S., Bast, M., Beckers, M., Braunroth, T., Camera, F., Cieplicka-Oryńczak, N., Clément, E., Dorvaux, O., Ertürk, S., de France, G., Fransen, C., Goldkuhle, A., Grębosz, J., Harakeh, M. N., Iskra, Ł. W., Jacquot, B., Karpov, A., Kicińska-Habior, M., Kim, Y., Kmiecik, M., Lemasson, A., Lenzi, S. M., Lewitowicz, M., Li, H., Matea, I., Mazurek, K., Michelagnoli, C., Matejska-Minda, M., Million, B., Müller-Gatermann, C., Nanal, V., Napiorkowski, P., Napoli, D. R., Palit, R., Rejmund, M., Schmitt, C., Stanoiu, M., Stefan, I., Vardaci, E., Wasilewska, B., Wieland, O., Zielińska, M., and Zieblinski, M. Acta Physica Polonica B 51, 699 (2020).
Lifetime Measurements of Low-lying States in 73Ga and 70,72,74Zn Isotopes. Milanović, T., Čeliković, I., Michelagnoli, C., de France, G., Boso, A., Braunroth, T., Clément, E., Dewald, A., Georgiev, G., Ideguchi, E., Jacquot, B., Królas, W., Napoli, D., Lalović, N., Lee, K. Y., Lemasson, A., Li, H., Ljungvall, J., Navin, A., Nori, A., Perez-Vidal, R., Rejmund, M., Ujić, P., Wilmsen, D., Yamamoto, Y., and Zielińska, M. Acta Physica Polonica B 51, 837 (2020).
Spectroscopy of neutron-rich C, O, N and F isotopes with the AGATA + PARIS + VAMOS setup at GANIL. Ziliani, S., Ciemala, M., Crespi, F., Leoni, S., Fornal, B., Maj, A., Bednarczyk, P., Benzoni, G., Bracco, A., Boiano, C., Bottoni, S., Brambilla, S., Bast, M., Beckers, M., Braunroth, T., Camera, F., Cieplicka-Oryńczak, N., Clément, E., Dorvaux, O., Ertürk, S., de France, G., Goldkuhle, A., Grębosz, J., Harakeh, M. N., Iskra, L. W., Jacquot, B., Kicińska-Habior, M., Kim, Y., Kmiecik, M., Lemasson, A., Li, H., Matea, I., Mazurek, K., Michelagnoli, C., Million, B., Mueller-Gatermann, C., Napiorkowski, P., Nanal, V., Matejska-Minda, M., Rejmund, M., Schmitt, C., Stanoiu, M., Stefan, I., Wasilewska, B., and Zieblinski, M. Acta Physica Polonica B 50, 625-631 (2019).
Lifetime measurements using RDDS method in the vicinity of 78Ni. Delafosse, C., Verney, D., Gottardo, A., Ibrahim, F., Franchoo, S., Matea, I., Olivier, L., Portail, C., Clément, E., Lemasson, A., Michelagnoli, C., Babo, M., Jacquot, B., Goasduff, A., Napoli, D. R., Ljungvall, J., Korichi, A., Georgiev, G., Konstantinopoulos, T., Lenzi, S. M., Boso, A., Mengoni, D., Recchia, F., Andreoiu, C., Didierjean, F., Dudouet, J., Maquart, G., Redon, N., Stezowski, O., Gadea, A., Pérez-Vidal, R. M., and Zielińska, M. Acta Physica Polonica B 50, 633-640 (2019).
Determination of lifetimes of excited states in neutron-rich 20O isotope from experiment with the AGATA + PARIS + VAMOS setup. Ciemala, M., Ziliani, S., Crespi, F., Leoni, S., Fornal, B., Maj, A., Bednarczyk, P., Benzoni, G., Bracco, A., Boiano, C., Bottoni, S., Brambilla, S., Bast, M., Beckers, M., Braunroth, T., Camera, F., Cieplicka-Oryńczak, N., Clément, E., Dorvaux, O., Ertürk, S., de France, G., Goldkuhle, A., Grębosz, J., Harakeh, M. N., Iskra, L. W., Jacquot, B., Karpov, A., Kicińska-Habior, M., Kim, Y., Kmiecik, M., Lemasson, A., Li, H., Matea, I., Mazurek, K., Michelagnoli, C., Millon, B., Mueller-Gatermann, C., Napiorkowski, P., Nanal, V., Matejska-Minda, M., Rejmund, M., Sowicki, B., Schmitt, C., Stanoiu, M., Stefan, I., Wasilewska, B., Zielińska, M., and Zieblinski, M. Acta Physica Polonica B 50, 615-624 (2019).
Study of quadrupole correlations in N=Z=50 region via lifetime measurements. Siciliano, M., Valiente-Dobón, J. J., Goasduff, A., Bazzacco, D., Alahari, N., Benzoni, G., Braunroth, T., Cieplicka, N., Crespi, F. C. L., Clément, E., de France, G., Doncel, M., Ertürk, S., Fransen, C., Gadea, A., Georgiev, G., Goldkuhle, A., Jakobsson, U., Jaworski, G., John, P. R., Kuti, I., Lemasson, A., Lopez-Martens, A., Li, H., Lunardi, S., Marchi, T., Mengoni, D., Michelagnoli, C., Mijatović, T., Mueller-Gatermann, C., Napoli, D. R., Nyberg, J., Palacz, M., Pérez-Vidal, R. M., Rejmund, M., Sayği, B., Sohler, D., Szilner, S., and Testov, D. Acta Physica Polonica B 48, 331-336 (2017).